ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ

  • Sheet metal

    ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ

    ਪੀ ਐਂਡ ਕਿQ ਵਿਚ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ.